Contributie

Hieronder een overzicht van de contributie per speltak. Van dit geld wordt al het materiaal bekostigd, evenals drank en versnaperingen. Verder wordt het geld gebruikt voor de programma’s en weekenden. In principe worden er geen extra bijdragen gevraagd voor de activiteiten die georganiseerd worden. Af en toe kan dit afwijken, bijvoorbeeld als er ouders meegaan.De contributie wordt vier maal per jaar geïnd. Hierin zit ook het zomerkamp inbegrepen, daar wordt dus geen eigen bijdrage voor gevraagd.

  • Bevers €22,50 per kwartaal
  • Kabouters €37,50 per kwartaal
  • Welpen €37,50 per kwartaal
  • Gidsen €45,- per kwartaal
  • Verkenners €45,- per kwartaal
  • Shero’s €62,50 per kwartaal

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf de vierde opkomst.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie.